ท่อทองแดง ASTM B819 Type L

สินค้า: ท่อทองแดงเส้นตรง Type L ASTM B819 (OXY/MED)

ท่อทองแดง ASTM B819 Type L สำหรับงานก๊าซทางการแพทย์, ผลิตจากประเทศ สหรัฐอเมริกา และได้การรับรอง เรื่องความสะอาดภายในท่อ พร้อมอัดก๊าซไนโตรเจนและฝาปิดปลายท่อ เพื่อคงความสะอาดก่อนการติดตั้ง

ท่อทองแดง ก๊าซทางการแพทย์ท่อทองแดง ก๊าซทางการแพทย์

Spec ท่อทองแดง ไร้ตะเข็บ ASTM B819 Type L (pdf file)

Spec ท่อทองแดง ไร้ตะเข็บ ASTM B819 Type L

Spec ท่อทองแดง ไร้ตะเข็บ ASTM B819 Type L

Copyright 2012 Thai Nair Wu Jin Company, Limited