ท่อทองแดง ASTM B819 Type K

สินค้า: ท่่อทองแดงเส้นตรง ASTM B819 Type K

ท่อทองแดง ASTM B819 Type K สำหรับงานก๊าซทางการแพทย์, ผลิตจากประเทศ สหรัฐอเมริกา และได้การรับรอง เรื่องความสะอาดภายในท่อ พร้อมอัดก๊าซไนโตรเจนและฝาปิดปลายท่อ เพื่อคงความสะอาดก่อนการติดตั้ง

ท่อทองแดง ก๊าซทางการแพทย์ท่อทองแดง ก๊าซทางการแพทย์

Spec ท่อทองแดง ไร้ตะเข็บ ASTM B819 Type K (pdf file)

Spec ท่อทองแดง ไร้ตะเข็บ ASTM B819 Type K

Spec ท่อทองแดง ไร้ตะเข็บ ASTM B819 Type K

Copyright 2012 Thai Nair Wu Jin Company, Limited