ท่อทองแดงม้วน หนา เบอร์23

สินค้า: ท่อทองแดงม้วน หนา เบอร์23

ท่อทองแดงม้วน นิยมใช้ในงานระบบท่อหลากประเภท โดยที่ ท่อทองแดงม้วน ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ทองแดง หรือ ข้องอทองแดงใดๆ เนื่องจากสามารถดัดทำมุม 45 หรือ 90 องศาได้

ท่อทองแดงม้วนท่อทองแดงม้วน

Spec ท่อทองแดงม้วน ASTM B280 / JIS H3300 (pdf file)

Spec ท่อทองแดงม้วน ASTM B280 / JIS H3300

Spec ท่อทองแดงม้วน ASTM B280 / JIS H3300

ท่อทองแดงม้วน เป็นสินค้าที่เก็บในสต๊อค พร้อมส่งมอบโดยไม่ต้องรอผลิตขึ้นมาใหม่

Copyright 2012 Thai Nair Wu Jin Company, Limited