สินค้า: ท่อทองแดงม้วน หนา เบอร์21

ท่อทองแดงม้วนท่อทองแดงม้วน

Spec ท่อทองแดงม้วน ASTM B280 / JIS H3300 (pdf file)

Spec ท่อทองแดงม้วน ASTM B280 / JIS H3300

Spec ท่อทองแดงม้วน ASTM B280 / JIS H3300

Copyright 2012 Thai Nair Wu Jin Company, Limited